Hľadať text
Košík je prázdny


ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU  

Podľa ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak koniec lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, termín sa posúva na nasledujúci pracovný deň. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Právo na odstúpenie od zmluvy si môžete uplatniť na kontaktoch uvedených na daňovom doklade, alebo v sekcii VRÁTENIE TOVARU na našej webovej stránke. V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť všetky nevyhnutné údaje pre odstúpenie od zmluvy. Najjednoduchšie pre Vás je keď tak spravíte prostredníctvom formulára, ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky v sekcii VRÁTENIE TOVARU.

Formulár odstúpenie od zmluvy si stiahnite tu.

(pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť "Uložiť súbor"


Následne si formulár môžete v počítači vyplniť a vytlačiť). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odstúpenie od zmluvy zaslali aj prostredníctvom elektronickej pošty. Odstúpenie od zmluvy je možné len ak vrátený tovar je v pôvodnom a nepoškodenom obale. Tovar nesmie byť použitý, poškodený a musí byť kompletný. Vrátený tovar kupujúci doručí poštou alebo osobne na vlastné náklady na adresu predávajúceho.

adresa: SilverMoon, Cintorínska 13, 811 08 Bratislava

Tovar odporúčame zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar treba samozrejme vrátiť s dokladom o kúpe. Tovar ktorý nám chcete vrátiť nám neposielajte ako dobierku. Ak by sa tak stalo balík nebude prevzatý. Za týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu čiastku zaplatenú za vrátený tovar v najkratšom možnom termíne najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na účet kupujúceho. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom obchode!